Cây trồng nào dưới đây cần nhiều phân đạm hơ...

Câu hỏi: Cây trồng nào dưới đây cần nhiều phân đạm hơn những cây còn lại ?

A. Củ đậu

B. Khoai lang

C. Cà rốt

D. Rau ngót