Lê Hồng Phong là người dẫn đầu đoàn đại biểu...

Câu hỏi: Lê Hồng Phong là người dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Nam sang dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ mấy?

A. Lần thứ V.      

B. Lần thứ VI.     

C. Lần thứ VII.     

D. Lần thứ II.