Vùng cực Nam Trung Bộ là nơi có ng...

Câu hỏi: Vùng cực Nam Trung Bộ là nơi có nghề làm muối rất lý tưởng vì

A. Có nhiệt độ cao, nhiều nắng, chỉ có vài sông nhỏ đổ ra biển. 

B. Có thềm lục địa thoải kéo dài sang tận Ma-lai-xi-a 

C. Không có bão lại không chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc 

D. Có nhữngdãy núi ăn lan ra tận biển nên bờ biển khúc khuỷu, nhiều vùng vịnh.