Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ t...

Câu hỏi: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có vecto  quay 300 vòng /phút và được tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực bắc và 10 cực nam), tần số của dòng điện do máy phát ra là:

A. 10Hz 

B. 100Hz

C. 20Hz

D. 50Hz