Vùng biển mà ranh giới bên ngoài của nó chín...

Câu hỏi: Vùng biển mà ranh giới bên ngoài của nó chính là đường biên giới quốc gia trên biển là

A. lãnh hải.

B. nội thủy.

C. vùng tiếp giáp lãnh hải.

D. vùng đặc quyền kinh tế.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn luyện 3 - Tổ hợp KHXH cực hay có đáp án !!