Lên men m gam tinh bột (hiệu suất toàn bộ qu...

Câu hỏi: Lên men m gam tinh bột (hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%). Lượng CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

A. 18,2750.    

B. 16,9575.

C. 15,1095.

D. 19,2375.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!