Các nước Tây Âu và Nhật Bản học tậ...

Câu hỏi: Các nước Tây Âu và Nhật Bản học tập được gì trong sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Gây chiến tranh để làm giàu.

B. Khi có chiến tranh, không nên tham chiến.

C. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật của thế giới.

D. Xúi gục các nước gây chiến tranh để bán vũ khí.