Đối với sản xuất và tiêu dùng, thức ăn cung...

Câu hỏi: Đối với sản xuất và tiêu dùng, thức ăn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho vật nuôi để, trừ:

A. Vật nuôi thồ hàng cày, kéo.

B. Cung cấp thịt, trứng sữa.

C. Cung cấp lông, da, sừng , móng.

D. Vật nuôi tăng sức đề kháng.