Tình hình thế giới trong thời kì "...

Câu hỏi: Tình hình thế giới trong thời kì "Chiến tranh lạnh" là

A. luôn ở trong tình trạng đối đầu căng thẳng giữa các nước tư bản phát triển với các nước kém phát triển.

B. các cuộc chiến tranh bằng vũ khí thông thường từng bước được hạn chế.

C. các nước chạy đua vũ trang, kho vũ khí hạt nhân ngày càng nhiều.

D. các nước đang đứng trước nguy cơ chiến tranh thế giới mới.