Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'

Câu hỏi: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A'B'C'D'. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

A. πa323

B. πa222

C. πa322

D. πa622