Dải đồng bằng ven biển miền Tru...

Câu hỏi: Dải đồng bằng ven biển miền Trung không liên tục mà bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ là do

A. có nhiều cồn cát, đầm phá

B. có nhiều dãy núi ăn lan ra sát biển

C. thềm lục địa ở khu vực này hẹp

D. sông ở đây có lượng phù sa nhỏ