Trong thí nghiệm Y–âng về giao tho...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1  và λ2. Tổng giá trị λ1 + λ2 bằng

A. 1078 nm

B. 1080 nm

C. 1008 nm

D. 1181 nm