Cho tam giác cân ABC có đường cao

Câu hỏi: Cho tam giác cân ABC có đường cao AH=a3,BC=3a ,BC chứa trong mặt phẳng (P). Gọi A’ là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P). Biết tam giác A’BC vuông tại A’. Gọi j là góc giữa (P) và (ABC). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. φ=30o

B. φ=45o

C. cosφ=23

D. φ=60o