Cho các cặp cơ quan sau:

Câu hỏi: Cho các cặp cơ quan sau:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tiến hóa - Sinh học 12 cực hay có lời giải !!