Cây nào dưới đây không thụ phấn nhờ sâu bọ,...

Câu hỏi: Cây nào dưới đây không thụ phấn nhờ sâu bọ, cũng không thụ phấn nhờ gió ?

A. Mướp

B. Rong đuôi chó

C. Dạ hương

D. Quỳnh

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 6 Bài 30 (có đáp án): Thụ phấn !!