Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết nhằm...

Câu hỏi: Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết nhằm mục đích

A. Nhật Bản muốn lợi dụng sự viện trợ của Mĩ để phát triển kinh tế.

B. Mĩ muốn lôi kéo Nhật Bản vào khối NATO.

C. hình thành một liên minh Nhật - Mĩ chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc vùng Viễn Đông.

D. Nhật Bản muốn đứng về phía Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.