Cây nào dưới đây có thân rễ ?

Câu hỏi: Cây nào dưới đây có thân rễ ?

A. Tre

B. Khoai tây

C. Cà chua

D. Bưởi