Unit 19: Which Place Would You Like To Visit? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 19: Which Place Would You Like To Visit? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a  The weather is beautiful in Ha Noi today. Hôm nay thời tiết đẹp ở Hà Nội. Yes, it is. Vâng, đúng rồi. b;would you like to go somewhere, Tom? Bạn muốn đi đâu đó không Tom? Yes, I'd like to. Vâng, tôi muốn. c  Let's visit Tra

Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a  What did you do yesterday? Ngày hôm qua bạn đã làm gì? I visited Tran Quoc Pagoda. Mình đã viếng chùa Trấn Quốc. b  Where is it? Nó ở đâu? It's on an island in the middle of West Lake. Nó trên một hòn đảo ở giữa hồ Tây. c 

Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

những câu hỏi 1. Tom đã viếng chùa Trấn Quốc khi nào? Tom visited it yesterday. Tom đã viếng nó vào ngày hôm qua. 2. Chùa Trấn Quốc ở đâu? It's on an island in the middle of West Lake. Nó ở trên hòn đảo ở giữa hồ Tây. 3. Tom nghĩ gì về chùa Trấn Quốc? It is more beautiful than he expected. Nó đẹp hơ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 19: Which Place Would You Like To Visit? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!