Unit 13: What do you do in your free time? - Tiếng Anh lớp 5 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 13: What do you do in your free time? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 13 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a   Hi, Nam!           Chào Nam! Hi, Tom. Come in.                  Chào Tom. Mời vào. b  What are you doing? Bạn đang làm gì vậy? I'm watching The World of Animals. Mình đang xem Thế giới động vật. c   Do you like watching an

Lesson 2 Unit 13 trang 20,21 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT Nhìn, nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   a   Hello, Akiko. May I ask you some questions for my survey? Xin chào Akiko. Bạn có thể cho mình hỏi một vài câu hỏi cho cuộc khảo sát của mình nhé? Sure. Được chứ. b  What do you do in your free time? Bạn làm gì trong thời

Lesson 3 Unit 13 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. LISTEN AND REPEAT Nghe và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:   1. What do you do in your free time?  Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình? I surf the Internet.  Tôi truy cập Internet. / Tôi lướt Internet. 2. What does he do in his free time? Cậu ốy làm gì vào thời gian rảnh của cậu ấy? He listens t

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 13: What do you do in your free time? - Tiếng Anh lớp 5 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!