Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác - Tiếng Việt lớp 5

Tổng hợp các bài soạn văn với độ dài bài soạn đa dạng về tác phẩm Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác. Các bài phân tích, nghị luận, bình giảng và suy nghĩ về tác phẩm Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác. Mời các em cùng theo dõi nhé!

Luyện từ và câu: Mở rộng vố từ: Hữu nghi- hợp tác- soạn tiếng việt 5

CÂU 1. XẾP NHỮNG TỪ CÓ TIẾNG HỮU ĐÃ CHO DƯỚI ĐÂY THÀNH HAI NHÓM A VÀ B HỮU NGHỊ, HỮU HIỆU, CHIẾN HỮU, HỮU TÌNH, THÂN HỮU, HỮU ÍCH, HỮU HẢO, BẰNG HỮU, BẠN HỮU, HỮU DỤNG. A. HỮU CÓ NGHĨA LÀ “BẠN BÈ” B. HỮU CÓ NGHĨA LÀ “CÓ”     Nhóm a: “Hữu có nghĩa là “bạn bè, gồm các từ: hữu nghị, chiến hữu, thân hữu

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác trang 55 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

1. XẾP NHỮNG TỪ CÓ TIẾNG HỮU ĐÃ CHO DƯỚI ĐÂY THÀNH HAI NHÓM A VÀ B Hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu, hữu dụng. a. Hữu có nghĩa là “bạn bè” b. Hữu có nghĩa là “có” TRẢ LỜI: Hữu có nghĩa là “bạn bè”: hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, bằng hữ

Loạt soạn văn, phân tích tác phẩm Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác trên đây được Cunghocvui biên tập và sưu tầm lại. Rất mong sẽ đem đến lượng kiến thức bổ ích nhất cho các em học sinh.
Chúc các em học tập và đạt kết quả tốt trong học tập!
Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!