Đăng ký

Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Đề bài

Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 99 suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn bao gồm:

- Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân đánh giặc.

- Nghĩa quân Lam Sơn được nhân dân ủng hộ.

- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến đánh giặc, đã tham gia, giúp đỡ cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.

- Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... đưa ra những kế sách đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi, biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng kẻ thù.

shoppe