Đăng ký

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo trang 39: Phép cộng có tổng bằng 10

 

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo trang 39: Phép cộng có tổng bằng 10

     Cùng CungHocVui theo dõi hướng dẫn giải phần luyện tập và bài tập trong toán lớp 2 Chân trời sáng tạo: Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39.

Bài 1 trang 29 sách giáo khoa toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Thêm mấy để được 10

Trong hình a có 9 chấm. Cần thêm 1 chấm để được 10.

Trong hình b có 7 chấm. Cần thêm 3 chấm để được 10.

Trong hình c có 8 chấm. Cần thêm 2 chấm để được 10.

Trong hình d có 6 chấm. Cần thêm 4 chấm để được 10.

Bài 2 bài phép cộng có tổng bằng 10 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Số?

       7 + 3 = 10                                     10 = 8 + 2

       9 + 1 = 10                                      10 = 6 + 4

Bài 3 bài phép cộng có tổng bằng 10 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính

9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17              7 + 3 + 6 = 10 + 6 = 16

6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12              8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

Bài 4 trang 39 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Hai hình nào có tổng số con chó bằng 10?

Hình A có 4 con chó . Hình K có con chó. Hình A và hình K có tổng số con chó bằng 10.

Hình B có 5 con chó. HÌnh M có 5 con chó. Hình B và hình M có tổng số con chó bằng 10.

Hình C có 3 con chó. Hình E có 7 con chó. Hình C và hình E có tổng số con chó bằng 10.

Hình D có 2 con chó. Hình H có 8 con chó. Hình D và hình H có tổng số con chó bằng 10.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào