Đăng ký

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo trang 34, 35: Em làm được những gì?

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo trang 34, 35: Em làm được những gì?

     Cùng CungHocVui theo dõi hướng dẫn giải phần luyện tập và bài tập trong bài 1 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo: Em làm được những gì?

Bài 1 Em làm được những gì: Trang 34, 35 toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Trả lời các câu hỏi sau:

Trên tờ lịch ghi thứ mấy, ngày bao nhiêu?

Trên tờ lịch ghi thứ tư.

Ngày 20 tháng 10 năm 2021.

 

Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc mấy giờ?

Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc 8 giờ.

 

Bài 2 trang 34 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1

Đo độ dài

a, Cánh tay em dài 33 cm, dài khoảng 3 dm.

b, Bàn chân em dài 20 cm, dài 2 dm.

Bài 3 trang 34 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm nhà cho Sóc.

Nhà của Sóc có đặc điểm:

• Cửa ra vào hình chữ nhật.

• Không có dạng khối lập phương.

Nhà của Sóc là nhà thứ mấy từ trái sang phải?

Hướng dẫn:

Ngôi nhà có cửa hình chữ nhật là ngôi nhà thứ 2 và thứ 3

Ngôi nhà có dạng khối lập phương là ngôi nhà thứ 3.

Vậy nhà của sóc là nhà thứ 3 từ trái sang phải.

Bài 4 trang 35 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1

           44      45    46      47     48     49      50     51     52      53     54     55     56

Bài 5: Tính

 73 + 5 = 78                45 - 22 = 23         70 + 20 - 40 = 90 - 40 = 50

36 + 23 = 59                89 - 6 = 83          96 - 36 + 20 = 60 + 20 = 80

Bài 6 trang 35 sách giáo khoa toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1

Dưới đây là các thùng đựng sách quyên góp của các lớp 2A, 2B, 2C, 2D.

Tìm thùng đựng số sách quyên góp của mỗi lớp, biết rằng:

• Số sách của lớp 2A là số liền sau của 39.

• Số sách của lớp 2B là số liền trước của 39.

• Số sách của lớp 2C là số khi đọc có tiếng “mốt”

Số liền sao của số 39 là 40. Vậy thùng sách của lớp 2A là thùng màu xanh lá.

Số liền trước của 39 là 38. Vậy thùng sách của lớp 2B là thùng màu cam.

Số khi đọc có tiếng mốt là số 51 (đọc là năm mươi mốt). Thùng sách của lớp 2C là thùng màu đỏ.

Thùng sách của lớp 2D là thùng sách còn lại và là thùng sách màu xanh dương có 39 quyển.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào