Đăng ký

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo trang 31, 32, 33: Đề- xi- mét 

 

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo trang 31, 32, 33: Đề- xi- mét 

     Cùng CungHocVui theo dõi hướng dẫn giải phần luyện tập và bài tập trong bài 1 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo: Đề- xi-mét.

Phần luyện tập bài Đề- xi-mét: toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Luyện tập 1: Tập viết

Luyện tập 2 trang 31 sách toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Gang tay em dài 13 cm

Gang tay em dài hơn 1 dm

Gang tay em ngắn hơn 2 dm

 

b, Số?

Chiều rộng: Khoảng 2 dm

Chiều dài: Khoảng 3 dm

 

Phần bài tập bài Đề- xi-mét: toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1: Số?

Kẹp giấy dài 2 cm

2 cm + 2 cm = 4cm

Gọt bút chì dài 4cm

 

 

 

 

 

 

2 cm + 2 cm + 2 cm = 6 cm

Bút chì dài 6 cm

 

Bài 2: Tính

a,

6 cm + 3 cm = 9 cm

10 dm – 4 dm = 6 dm

b,

 3 cm + 7 cm – 9 cm = 10 cm – 9 cm = 1 cm

8 dm – 6 dm + 8 dm = 2 dm + 8 dm = 10 dm

Bài 3 trang 32 sách toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1

Người ta cắt rời các băng giấy màu xanh và đỏ (như hình vẽ)

Trước khi cắt: 

Băng giấy màu xanh dài 9 cm

Ta có băng giấy xanh thứ 1 dài 3 cm. Băng giấy xanh thứ 2 dài: 10 cm - 4 cm = 6cm.

Vậy băng giấy xanh trước khi cắt dài: 3 cm + 6 cm = 9 cm

Băng giấy màu vàng dài 10 cm

Băng giấy màu đỏ dài 8 cm

Băng giấy đỏ được cắt thành 3 đoạn.

Đoạn 1 có độ dài 1 cm

Đoạn 2 có độ dài: 5 cm - 2 cm = 3cm

Đoạn 3 có độ dài: 10 cm - 6 cm = 4 cm

Độ dài ban đầu của băng giấy đỏ: 1 cm + 3 cm + 4 cm = 8 cm

b, Xanh vàng hay đỏ

Vàng là băng giấy dài nhất

Đỏ là băng giấy ngắn nhất.

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào