Đăng ký

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo trang 24 -> 27: Điểm- đoạn thẳng

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo trang 24 -> 27: Điểm- đoạn thẳng

     Cùng CungHocVui theo dõi hướng dẫn giải phần luyện tập và bài tập trong toán lớp 2 Chân trời sáng tạo trang 24 - 27: Điểm- đoạn thẳng. 

Phần luyện tập bài Điểm- đoạn thẳng: toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Luyện tập 1 trang 24 sách toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1

Đọc tên các đoạn thẳng

Đoạn thẳng MN

Đoạn thẳng CDP

Đoạn thẳng KH

Luyện tập 2 bài Điểm- đoạn thẳng trang 24 sách toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Đoạn thẳng DE dài 4 cm: S 

Đoạn thẳng DE dài 3 cm: Đ

Vì đoạn thẳng DC bắt đầu từ vạch 1cm đến vạch 4cm. Độ dài DE: 4 - 1 = 3 cm

Luyện tập 2 bài Điểm- đoạn thẳng trang 24 sách toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng

Đoạn thẳng AB dài 6 cm

Đoạn thẳng BC dài 3 cm

Đoạn thẳng AC dài 9 cm

Phần bài tập bài Điểm- đoạn thẳng: toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 25 sách toán 2 chân trời sáng tạo tập 1

Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

HÌnh vuông có 4 đoạn thẳng. Gồm đoạn thẳng: AB, BC, CD, DA

Hình tam giác có 3 đoạn thẳng. Gồm đoạn thẳng: MN, NL, LM

Hình ngũ giác vồm có 6 đoạn thẳng. Gồm đoạn thẳng: SO, OT, TV, VR, RS, ST.

Bài 2 bài Điểm- đoạn thẳng trang 25 sách toán 2 chân trời sáng tạo 

Hai chú sên ở cách nhau 10 cm đang bò về phía nhau.

Sên Xanh đã bò được 5 cm, Sên Vàng đã bò được 3 cm.

a) Vẽ đoạn thẳng AC dài 10 cm.

b) Trên đoạn thẳng AC, xác định vị trí mỗi chú sên sau khi bò được 5 cm và 3 cm.

c) Đo để biết bây giờ hai chú sên cách nhau bao nhiêu xăng-ti-mét.

Hướng dẫn giải: 

a, Dùng thước kẻ, vẽ đường thẳng dài 10 cm.

b, Chú sên xanh ở vạch số 5. Còn chú sên vàng ở vạch số 7 trên thước kẻ.

c, Hai chú sên cách nhau 2cm.

 

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào