Đăng ký

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo: Tia số- Số liền trước, liền sau

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo: Tia số- Số liền trước, liền sau

     Cùng CungHocVui theo dõi hướng dẫn giải phần luyện tập và bài tập trong bài 1 toán lớp 2 Chân trời sáng tạo: Tia số- Số liền trước, liền sau

Phần luyện tập bài Tia số- Số liền trước, liền sau- toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Luyện tập 1 trang 29 sách toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Số?

Hướng dẫn giải:

c, Trả lời câu hỏi

Số liền sau của 0 là 1               Số liền trước của 7 là 6

Số liền trước của 1 là 0            Số liền sau của 97 là 98.

Luyện tập 2 trang 29 sách toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Em có thể dựa vào tia số để so sánh các số

Trên tia số, các số ở bên trái luôn nhỏ hơn và số ở bên phải luôn lớn hơn số đó.

37  <  40                 46 > 39               38 < 41

40   <  45               39 > 36                44 > 42

Luyện tập 3 

 

Bạn Lâm viết một số có hai chữ số.

Bạn Ngọc viết số liền trước (hoặc số liền sau) của số bạn Lâm viết.

So sánh hai số mà bạn Lâm và bạn Ngọc đã viết.
Hướng dẫn:

Nếu bạn Ngọc viết số liền trước với số của bạn Lâm viết. Số bạn Ngọc viết nhỏ hơn số bạn Lâm viết.

Nếu bạn Ngọc viết số liền sau với số của bạn Lâm viết. Số bạn Ngọc viết lớn hơn số bạn Lâm viết.

Phần bài tập bài Tia số- Số liền trước, liền sau- toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 30 sách toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

a,

Số liền sau của 9 là 10.

Số liền trước của 25 là 24.

Số liền sau của 81 là 82.

 

b,

Số liền trước của 10 là 9.

Số liền trước của 69 là 68.

Số liền sau của 47 là 48.

Bài 2 trang 30 sách toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Số liền trước hay số liền sau?

a, 31 là số liền sau của 30                      b, 30 là số liền trước của 31

 

c, 58 là số liền trước của 59                  d, 100 là số liền sau của 99

Bài 3 bài Tia số- Số liền trước, liền sau

Nhà của bạn màu gì?

Nhà của châu chấu là nhà màu xanh dương

Nhà của bươm bướm là nhà màu xanh là cây

Nhà của bọ rùa là nhà màu đỏ

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào