Đăng ký

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung vể bài làm của cả lớp.

Câu 2. Chữa bài:

a)   Tham gia chữa những lỗi chung trên lớp.

b)   Đọc lại bài làm của em, lời phê của thầy cô.

c)   Tự chữa bài làm của em.

d)   Đổi bài cho bạn để kiểm tra việc chữa lỗi.

Câu 3. Học tập những đoạn văn, bài văn hay.

-    Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

-   Thảo luận để tìm ra cái hay của các đoạn văn, bài văn trên.

Câu 4. Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn.

         Học sinh tự làm