Đăng ký

Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Hoàn thành đơn xin học theo mẫu.

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     Tp Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2018

                                                ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi Thầy (Cô) Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Sào Nam

Em tên là: Nguyễn Ngọc Yến

Nam, nữ: Nữ

Sinh ngày: 20 – 11 – 2008

Tại: Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 51/25/11 Nguyễn Trãi – Phường 2 – Quận 5

Đã hoàn thành chương trình Tiểu học

Tại Trường Tiểu học: Bàu Sen

   Nay em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở Phan Sào Nam xét cho em được vào lớp 6 của Trường.

   Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà Trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của cha mẹ học sinh

   Chúng tôi trân trọng đề nghị nhà trường chấp nhận đơn xin học của con em chúng tôi.

   Xin chân thành cảm ơn!

                 Kí tên                                                                     Người làm đơn

                 Hậu                                                                                  Yến

       Nguyễn Văn Hậu                                                           Nguyễn Ngọc Yến

 

Câu 2. Em hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được học môn tự chọn về ngoại ngữ hoặc tin học.

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2018

                             ĐƠN XIN HỌC MÔN TỰ CHỌN

Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bàu Sen

Em tên là: Nguyễn Đức Nam

Nam, nữ: Nam

Sinh ngày: 10 - 10 – 2009

Tại: Thành phố Hồ Chí Minh.

Quê quán: Xã Nam Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ thường trú: 59/57 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5.

Học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Bàu Sen.

   Nay em làm đơn này xin đề nghị thầy xem xét cho em được vào học môn tiếng Trung Quốc theo chương trình tự chọn.

   Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và hoàn thành nhiệm vụ học tập.

   Em xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của cha mẹ học sinh

  Chúng tôi kính mong nhà trường chấp nhận đơn xin học lớp tiếng Trung Quốc của con tôi là Nguyễn Đức Nam.

Xin chân thành cảm ơn nhà trường!

                    Kí tên                                                                   Người làm đơn

                     Việt                                                                              Nam

           Nguyễn Đức Việt                                                         Nguyễn Đức Nam