Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện- tuần 22- soạn tiếng việt 5

Hướng dẫn giải

Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, trả lời các câu hỏi sau :

   a)  Thế nào là kể chuyện ?

   b)  Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào ?

   c)  Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào ?

   a) Kể chuyện là kể một chuỗi sự việc có đầu có cuối liên quan đến một hay một số nhân vật, mỗi câu chuyện nói một điều có ý nghĩa.

   b) Tính cách của nhân vật được thể hiện qua

    -  Hành động của nhân vật

    -  Lời nói, ý nghĩ của nhân vật

    -  Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu.

   c) Bài văn kể chuyện có cấu tạo 3 phần:

     -  Mờ đầu (mở bài trực tiếp hay gián tiếp)

     -  Diễn biến (thân bài)

     -   Kết thúc (kết bài không mở rộng hoặc mở rộng). 

Câu 2. Đọc câu chuyên dưới đây và trả lời các câu hỏi bằng cách chọn ý trả lời đúng nhất:

    Ai giỏi nhất ?(SGK Tiêng Việt 5, tập 2 trang 42)

1 . Câu chuyện trên có mấy nhân vật ?

    a) Hai       b) Ba      c) Bốn

2. Tính cách của các nhân vật được thể hiện qua những mặt nào ?

   a)  Lời nói                  b) Hành động               c) cả lời nói và hành động

3. Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì ?

   a)  Khen ngợi Sóc thông minh và có tài trồng cây, gieo hạt.

   b)  Khuyên người ta tiết kiệm.

   c)  Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc.

1. c) Bốn  

2. c) Cả lời nói và hành động

3. c) Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc

 

Có thể bạn quan tâm