Đăng ký

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận- tuần 9( tiếp theo)- soạn tiếng việt 5

Câu 1 : Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện dưới đây, em hãy mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận cùng các bạn.

Đất, Nước, Không Khí và Ánh Sáng đều tự cho mình là người cần nhất đối với cây xanh.

Đất nói:

- Tôi có chất màu để nuôi cây lớn. Không có tôi, cây không thể sống được!

Nước kể công:

- Nếu chất màu khong có nước vận chuyển thì cây có lớn lên được không?

Không Khí cũng chẳng chịu thua:

- Cây xanh rất cần khí trời. Không có khí trời thì tất cả cây cối đều chết rũ.

Còn Ánh Sáng nhẹ nhàng nói:

- Cây cối dù có đủ đất, nước, không khí nhưng thiếu ánh sáng thì sẽ không thể có màu xanh. Không có màu xanh thì còn gọi là cây xanh sao được!

* Đất nói:

   - Tôi có chất màu mỡ để nuôi cây lớn. Không có tôi cây không thể sống được. Cây phải bám chặt vào tôi mới sinh sôi nảy nở được. Các bạn không thấy sao? Hễ cây nào bị nhổ lên khỏi mặt đất là cây đó đều chết hết cả. Tôi giúp cây đứng vững mà không bị gió xô đổ, không bị lũ cuốn trôi. Nhờ có tôi mà cây cối tồn tại và phát triển xanh tươi. Tôi chính là người cần nhất cho cây xanh.

*  Nước kể công:

   - Nếu chất màu không có nước vận chuyến thì cây cở lớn lên được không? Làm sao cây có thể sống mà không có nước được? Chăng những cây rât cần mà vạn vật trên trái đất đều có mặt tôi ca. Vì vậy tôi là người cần nhất cho cây xanh.

* Không khi chẳng chịu thua, nói:

  - Cây xanh rất cần khí trời. Không có khí trời thì tất cả cây cối đều chết rũ. Các cậu thử đưa cây xanh vào trong một cái bình không có không khí, thử hỏi cây sẽ tồn tại được bao lâu? Vì vậy, tôi mới đích thực là người mà cây xanh rất cần, cần hơn hết.

* Ánh sáng nhẹ nhàng nói:

    - Cây cối dù có đủ đất, nước, không khí nhưng thiếu ánh sáng thì sẽ không thể có màu xanh Không có màù xanh thì còn gọi cây xanh sao được! Thử hỏi trên trái đất này vắng tôi đi, mọi vật sẽ sống ra sao? Tất cả đều ở trcrng tăm tối, trong băng giá và tất nhiên sẽ không một ai tồn tại, sự sống cũng không có. Bởi vậy, tôi mới là người cây xanh cần hơn cả

Câu 2. Hãy trình bày ý kiến của em nhằm thuyết phục mọi người thấy rõ sự cần thiết của cả trăng và đèn trong bài ca dao sau:

                                        Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng

                            Đèn ra trước gió còn chăng, hỡi đèn?

                                     Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn

                           Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây?

   Theo em trăng và đèn đều rất cần cho cuộc sống, chúng ta. Ban đêm nếu bầu trời không có trăng, màn đêm sẽ buông xuống bao trùm lấy vũ trụ. Con người sẽ mất đi những buổi nghỉ ngơi dạo mát sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trẻ con sẽ không có những cuộc chơi vui vầy dưới ánh trăng, nhất là ở nông thôn, cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt vô cùng. Và nếu không có đèn thì đêm đến, cuộc sống cũng sẽ chìm trong bóng tối và yên lặng. Do đó trăng và đèn đều cần cho cuộc sống về đêm của con người.