Đăng ký

Tập làm văn; Luyện tập làm đơn- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Đọc lại bài văn sau và trả lời câu hỏi:

         Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng( SGK)

a. Chất độc màu da cam gây ra những hậu quả gì đối với con người?

b. Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc màu da cam?

a. Hậu quả mà chất độc da cam đã gây ra cho con người đó là:

   Cùng với bom đạn và các chất độc khác, chất độc màu da cam đã phá hủy hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loại muông thú, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,… ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam.

b. Để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc da cam, chúng ta có thể:

    Thăm hỏi động viên, giúp đỡ các gia đình có người nhiễm chất độc màu da cam; lao động công ích gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam nói riêng và nạn nhân của chiến tranh nói chung,….

Câu 2. Giả sử địa phương em tổ chức đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, em hãy viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện.

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

                                                                                    ..., ngày ... tháng ... năm ...

                                 ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI TÌNH NGUYỆN

                           GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM

Kính gửi: Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ, Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

  Em tên là: Trần Khánh Linh.

  Sinh ngày: 11 — 5 — 1996.

   Học sinh lớp: 5A.

   Qua tìm hiểu nội dung hoạt động của Đội tình nguyện giúp dỡ nạn nhân chất độc màu da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ trường ta, em thấy mục đích của Hội mang ý nghĩa nhân dạo sâu sắc, thực sự làm vơi di những nỗi đau, mất mát và động viên kịp thời dể họ vươn lên trong cuộc sống. Xét khả năng của mình, em thấy mình có thể tham gia tốt các hoạt động của Đội. Vì vậy em viết đơn này xin dược gia nhập Đội tình nguyện, để góp phần công sức của mình cùng Đội thực hiện mục dich nhân dạo mà Đội đã đề ra.

Em xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                   Người làm đơn
                                                                                                           (Kí tên)
 

                                                                                                   Trần Khánh Linh