Đăng ký

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn- tuần 11- soạn tiếng việt 5

  Đề bài: Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào đường dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy hiểm. Em hãy giúp bác tổ trưởng dân phố làm đơn gửi công ti cây xanh hoặc ủy ban nhân dân địa phương (quận, huyện, thị xã, thị trấn,…) đề nghị cho tỉa cành để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
                                    Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

                                                                                                    ngày... tháng.... năm

                                               ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Lãnh đạo Công ty Cây xanh thị xã Sa Đéc.

   - Tôi tên là: Lê Trọng Hiếu.

   - Sinh ngày: 5 — 7 — 1965.

   - Chức vụ: Tổ trưởng dân phố khu phố 5, phường Phú Hải, thị xã Sa Đéc.

     Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến mùa mưa bão, vậy mà hàng cây xanh dọc đường Trâm Đầu, khu phố 5, phường Phú Hải chúng tòi cố nhiều cành cây nằm gác lên đường dây điện. Một số cành thì sà xuống rất thấp làm cản trở giao thông mà chưa dược ai đến chặt tỉa. Để dảm bảo an toàn cho lưới điện cũng như tính mạng của người dân, tôi viết dơn này kính dề nghị lãnh đạo công ty sớm cho người đến đốn tỉa các cành cây ấy.

    Rất mong lãnh đạo công ty giải quyết kiến nghị này của chúng tôi.

    Xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                    Tổ trưởng

                                                                                              TM tổ dân phố

                                                                                                    (Ki tên)

                                                                                                Lê Trọng Hiếu