Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động- soạn tiếng việt 5

Hướng dẫn giải

Đề bài: Quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai

                                                       Bài làm

   1. Mục đích:

   - Chia sẻ nỗi mất mát đau thương với các bạn thiếu nhi và nhân dân vùng bi thiên tai.

   - Thể hiện tình đoàn kết thân ái cưu mang lẫn nhau trong cộng đồng, thực hiện tấm lòng “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Lá lành đùm lá rách”.

   2. Những việc cần làm và phân công:

    - Tổ chức sinh hoạt lớp thống nhất nhận thức, chọn loại quà ủng hộ (lớp trưởng đảm nhận nội dung).

    - Lập Ban chì huy phụ trách cuộc vận động. Trưởng ban: lớp trương, các lớp phó và tổ trưởng các tố.

    - Lập nhóm hỗ trợ: nhận quà, đóng gói, chuyển quà lên trường.

   3. Trình tự các công việc:

    - Họp lớp đề thống nhất nhận thức và chọn quà:

      + Sinh hoạt lớp vào chiều thứ 6 (tuần này).

      + Loại quà: tiền mặt, quần áo, sách vơ, bút mực, cặp sách v.v...

    - Lập BCH cuộc vận động: lớp trưởng, chi đội trưởng và các thành viên gồm 7 người.

    - Thời gian nộp quà: Sáng thứ 2 tuần tới. Nộp theo tổ có danh sách kèm theo (ghi theo từng loại quà).

    - Đóng gói: Mỗi tổ cử 2 thành viên đóng gói vào chiều thứ 3 và nộp lên trường vào sáng thứ 4.

Có thể bạn quan tâm