Đăng ký

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu ?

   Hội thổi cơm thi ớ làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cố bên bờ sông Đáy xưa.

Câu 2: Kế lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm.

    Việc lấy lửa trước khi nâu cơm là một công việc thừ thách sự khéo léo của mồi đội. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt thì bốn người của bón đội trèo lên bốn cây chuối bôi mờ bóng nhẫy để lấy nén hương cắm ỏ trên ngọn. Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm đê châm vào nén hương cho cháy thành ngọn lửa.

Câu 3. Tìm những chi tiết cho thấy thành viên của mỗi đội thổi cơm thi đều phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau.

Đó là những chi tiết:

- Trong lúc một thành viên của đội làm nhiệm vụ lấy lứa thì các thành viên khác, mỗi người làm một việc: người vót nhừng thanh tre già thành nhừng chiếc đùa bông, người thì già thóc, người thì giần sàng thành gạo, người thì lấy nước nấu cơm, các đội vừa thổi cơm vừa đan xen uốn lượn trên sân đình trong sự cố vũ của người xem.

Câu 4. Tại sao nói việc giật giải trong cuộc thi là "niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng" ?

   Việc giật giải trong các cuộc thi là niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng là vì: Việc giật giải chứng tỏ đội thi là đội tài giỏi nhất không chỉ có kĩ thuật nấu cơm trắng, dẻo và không có cháy mà còn là đội biết cách tố chức phối hợp hoạt độrig của các thành viên trong đội rất khoa học, hợp lí.