Đăng ký

tập đọc: Về ngôi nhà đang xây- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây?

 Đó là những chi tiết:

- Giàn giáo tựa cái lồng;

- Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây;

- Bác  thợ nề huơ huơ cái bay;

- Ngôi nhà thở ra màu vôi vữa, còn nguyên màu vôi, gạch.

Câu 2. Tìm những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đẹp của ngôi nhà?

Đó là những hình ảnh:

 - Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây.

 - Ngôi nhà giôhg bài thơ sắp làm xong.

 - Ngôi nhà như bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.

 - Ngôi nhà như trẻ nhỏ lớn lên với trời xanh.

Câu 3. Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sông động, gần gũi.

Đó là những hình ảnh:

 

  - Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc, thở ra mùi vôi vừa.

  - Rót vào ô cửa chưa sơn vài nốt nhạc.

  - Nắng đứng ngủ quên trên những bức tường.

  - Làn gió mang hương, ù đầy những rành tường chưa trát.

  - Ngôi nhà lớn lên với trời xanh.

Câu 4. Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta?

   Hình ảnh nhừng ngôi nhà dang xây nói lên nhịp sống và công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước đang rất sôi dộng, nhộn nhịp; báo hiệu một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.