Đăng ký

Tập đọc: Út Vịnh- soạn tiếng việt 5

Câu 1.  Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì ?

Đoạn đường sắt gần nhà út Vịnh mấy năm nay thường hay có những sự cố xảy ra như:

   - Lúc thi tảng đá nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy.

   - Lúc thì có ai đó tháo cả ốc gắn các thanh ray.

   - Có khi trẻ chăn trâu ném đá lên tàu

Câu 2.  Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt ?

   Để giữ gìn an toàn đường sắt, út Vịnh đã tích cực tham gia phong trào “Em yêu đường sắt quê em”. Nhận việc thuyết phục Sơn không nên chạy thả diều trên đường tàu và Sơn đã nghe theo.

Câu 3.  Út Vịnh đã hành động như thế nào để cứu hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu ?

   Vịnh lao ra như tên bắn và la lớn: “Hoa, Lan tàu hỏa đên!” Khi tàu sắp sửa tới gần, bé Hoa giật mình ngã lăn ra khỏi đường tàu, còn bé Lan thì đứng ngây người, khóc thét. Không một chút do dự, Vịnh nhào tới ôm Lan lăn xuống mép ruộng.

Câu 4.  Em học tập được ở Út Vịnh điều gì ?

Em học tập được rất nhiều diều ở ứt Vịnh,cụ thể là:

  - Ý thức, trách nhiệm thực hiện những quy định bảo vệ an toàn giao thông.

  - Tham gia phong trào “Ẹm yêu đường sắt quê em”.

  - Vận động mọi người thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

  - Không do dự, dũng cảm cứu em nhỏ thoát chết trong gang tấc. Tất cả việc làm trên của út Vịnh thế hiện ý thức của một chủ nhân tương lai của đất nước.