Đăng ký

Tập đọc : Tiếng đacn Ba-la-lai-ca trên sông Đà- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Những chi tiết nào trong bài thơ gợi lên hình ảnh một đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động trên công trường sông Đà?

   Đó là những chi tiết:

   - Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông

   - Những tháp khoan nhô lên trời ngấm nghĩ

   - Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ.

Câu 2. Tìm một hình ảnh đẹp trong bài thơ thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên trong đêm trăng bên sông Đà?

Em có thể nêu những hình ảnh sau:

                                         Chỉ còn tiếng đàn ngăn nga
                                        Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà.

    Gợi lên một hình ảnh đẹp thể hiện sự gắn bó hòa quyện giữa con người với thiên nhiên. Một đêm trăng sáng nhưng tĩnh lặng, tiếng đàn ngân lên tỏa trong không gian, dòng sông thì đẫm ánh trăng lấp loáng như một dòng sông

Câu 3. Những câu thơ nào trong bài sử dụng phép nhân hóa?

Đó là những câu:

  - Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông

   - Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ.

   - Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau năm nghỉ.

  - Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên.

  - Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả