Đăng ký

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?

   Đó là nhừng chi tiết:

   - Nghe tin con của người thuyền chài bị bệnh dậu nặng, Lãn Ông đã tự tìm đến thăm.

   - Ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời không ngại khổ, ngại bẳn.

   - Ông không những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi.

Câu 2. Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho người phụ nữ?

   Điều thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc chữa bệnh cho người phụ nữ là lương tâm và trách nhiệm của người thầy 1 thuốc. Người phụ nữ chết không phải do ông gây ra nhưng ông tự buộc tội mình “như mác phải tội giết người” và ông vô cùng ân hận. Lẽ ra, dù khuya bao nhiêu nếu ông đến khám và cho thuốc kịp thời thì chưa chac người bệnh qua đời. Điều day dứt, ân hận dó xuất phát từ “y đức” của Hải Thượng Lãn ông.

Câu 3. Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?

   Có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi là vì: nhiều lần vua chúa vời ông vào cung, tiến cử vào chức ngự y nhưng ông dã khéo léo từ chối.

Câu 4 . Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài như thế nào?

Theo em hiểu nội đủng hai câu thơ:

                           “Công danh trước mắt trôi như nước

                           Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương*

      Nghĩa là: Công danh không phải là cái tồn tại mãi, nó cùng sẻ trôi đi như nước. Chỉ có nhân nghĩa là tồn tại mãi mãi, đáng trân trọng, đáng quý nhất đời.