Đăng ký

Tập đọc: Thầy cúng đi bênh viện- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Cụ Ún làm nghề gì?

   Cụ Ún làm nghề thầy cúng (theo quan niệm của một bộ phận dân chúng còn mê tín dị đoan cho rằng: người ta bị bệnh là do “con ma” nhập vào, hành hạ con người. Muốn hết bệnh phải nhờ thầy cúng đuổi tà ma đi — Cụ Ún làm cái nghệ đuổi tà ma, gọi là thầy cúng).

Câu2. Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào?

   Khi mắc bệnh, cụ Ún cũng nhờ những thầy cúng (những học trò của cụ) cúng bái. Nhưng kết quả là bệnh tình của cụ không thuyên giảm mà càng ngày càng nặng thêm.

Câu 3. Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trốn bệnh viện về nhà?

    Vì cụ sợ mổ, lại còn không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái. 

Câu 4. Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?

   - Cụ Ún khỏi bệnh là nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ.

   - Câu nói cuối cùng của bài cho thấy: từ sự việc cụ thể của mình, cụ Ún đã nghiệm ra: muốn chữa khỏi bệnh phải đến bệnh viện để bác sĩ chuyên môn khám, chữa mới hết bệnh được. Chứ chẳng có con ma nào bặt người bệnh phải bệnh cả. Đây là một sự chuyển biến lớn trong nhận thức của cụ Ún.