Đăng ký

Tập đọc : Tác phẩm của Si-le và tên phát xít- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp?

   Vì ông cụ tỏ thái độ coi thường tên phát xít qua lời chào lạnh lùng. Tên phát xít càng bực tức hơn khi biết ông cụ đang đọc một tác phẩm của Si-le viết bằng tiếng Đức, nghĩa là ông cụ rất thông thạo tiếng Đức nhưng không dùng tiếng Đức chào hắn mà chào bằng tiếng Pháp.

Câu 2. Nhà văn Đức Si-le được ông cụ người Pháp đánh giá thế nào?

   Nhà văn Đức Si- le được ông cụ người Pháp đánh giá rất cao. Đó là một nhà văn quốc tế - một nhà văn của nhân loại.

Câu 3. Em hiểu thái độ của ông cụ đối với người Đức và tiếng Đức như thế nào?

   Thái độ của ông cụ là rất trân trọng, ngưỡng mộ người Đức, tiếng Đức (rất kính trọng Si-le qua việc ông kể tên những tác phẩm viết cho người Thụy Sĩ, người I-ta-li-a, người Pháp v.v... Bản thân ông  đang cầm đọc một lá thư của Si-le viết bằng tiếng Đức). Nhưng ông lại rất ghét những tên phát xít Đức xâm lược

Câu 4. Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì?

   Lời đáp của ông cụ cuôì truyện ngụ ý là: Những kẻ phát xít như tên sĩ quan đều là những kẻ cướp.