Đăng ký

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai- soạn tiếng việt 5

Câu 1: Dưới chế độ A-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế nào?

    Dưới chế độ A-pác-thai người da đen bị đối xử vô cùng thậm tệ. Họ phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu nhưng đồng lương thì quá .thấp, chỉ bằng 1/7 hay 1/10 lương của công nhân da trắng. Họ phải sống chữa bệnh và làm việc ở những khu riêng, không dược hưởng một chút tự do dân chủ nào.

Câu 2: Người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?

   Người da đen đã đứng lên đòi quyền bình đẳng. Cuối cùng, họ đã giành được thắng lợi. Chính quyền Nam Phi buộc phải hủy bỏ sắc lệnh phân biệt chủng tộc. Cuộc tổng tuyển cử đa sắc tộc đầu tiên được tổ chức.

Câu 3. Theo em, vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ a-pác-thai được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ?

   Cuộc đấu tranh chống chế độ a-pác-thai được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ vì những ai yêu chuộng hòa bình và công lí đều không thể chấp nhận được một chính sách phân biệt chùng tộc dã man, tàn bạo như chế độ a-pác-thai.

Câu 3: Hãy giới thiệu về vị Tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới. 

    Ông tên là Nen-Xơn Man-đê-la, một luật sư da den. Vì dám phát động cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ A-pác-thai nêp chính quyền Nam Phi đã bắt ông bỏ tù suốt 27 năm liền. Sau khi dược thả tự do, ông tiếp tục cùng nhân dân lao động Nam Phi dũng cảm đấu tranh đòi quyền bình đẳng. Cuối cùng, họ đã giành được thắng lợi. Chính quyền Nam Phi buộc phải hủy bỏ sắc lệnh phân biệt chủng tộc. Ngày 27 - 4 -1994 cuộc tổng tuyển cử đa sắc tộc được tổ chức. Nen-Xơn Man-đê-la được bầu làm tổng thống - vị tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới.