Đăng ký

Tập đọc: Sang năm con lên bảy- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Những câu thơ nào cho thấy tuổi thơ rất vui và đẹp ?

   Đó là những câu:

                       Giờ con đang lon ton

                       Khắp sân vườn chạy nhảy

                       Chỉ mình con nghe thấy

                      Tiếng muôn loài với con

Câu 2. Thế giới tuổi thơ thay đổi như thế nào khi ta lớn lên ?

   Thế giới tuổi thơ thay đối hoàn toàn: những điều kì diệu như trong các câu chuyện thần thoại, cổ tích sẽ được nhường chỗ cho một thế giới rất thực; “Chim sẻ không còn biết nói”, “Đại bàng con chẳng về đây” và gió, cây v.v... sẽ chỉ là gió, cây.

Câu 3. Từ giã tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc ở đâu ?

   Từ giã tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc trong đời thực bằng chính bàn tay lao động và trí tuệ, tình cảm của mình.