Đăng ký

Tập đọc: Phân xử tài tình- soạn tiếng việt 5

Câu 1: Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?

   Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử về một tấm vải. Người nào cũng tự nhận tâm vải đó là của mình nên không ai chịu nhường cho ai. Người này tố cáo người kia là kẻ trộm.

Câu 2: Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp vải? Vì sao cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp?

   Quan án đã dừng các biện pháp sau để tìm ra người lấy cắp vải.

     + Cho đòi người làm chứng (nhưng không có người làm chứng).

    + Cho lính về nhà của hai người để điều tra (nhưng không tìm được chứng cứ).

   + Sai lính xé tấm vải làm đôi đưa cho mỗi người một nửa. Tức thì có một người bật khóc. Quan bèn sai lính đưa toàn bộ tấm vải cho người vừa khóc, và thét lính trói người đàn bà kia lại.

   - Quan cho rằng kẻ không khóc chính là kẻ ăn cắp vải. Vì khi tấm vải xé ra, người có tâm vải đích thực mới ấm ức, tiếc công lao cua mình vất vả lắm mới có được tấm vải nên người ta khóc. Còn kẻ không làm ra tấm vải thi dửng dưng trước việc tấm vải bị xé đôi. Vì thế mà quan thét lính trói ngườỉ đàn bà không khóc lại. Người đàn bà đó chính là kẻ cắp.

Câu 3: Kể lại cách quan án tìm kế lấy trộm tiền nhà chùa.

   Khi nghe sư cụ nhờ quan án tìm ra kẻ lây trộm tiền của nhà chùa, quan án yêu cầu sư cụ tập trung toàn bộ sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa, giao cho mỗi người cầm nắm thóc và nói: “Đức Phật rất thiêng. Ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay của mỗi người nảy mầm. Như vậy ngay, gian sẽ rò”. Có một chú tiểu mới chạy được mấy vòng đã hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan án lập tức cho bắt chú tiểu đó. Chú tiểu kia đành nhận tội. Vì những kẻ có tật bao giờ cùng hay giật mình.

Câu 4: Vì sao quan án dùng cách trên? Chọn ý trả lời đúng.

a) Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.

b) Vì biêt kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

c) Vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ.

 Chọn ý (b): Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.