Đăng ký

Tập đọc: Người gác rừng tí hon- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện được điều gì?

   Bạn nhỏ đã phát hiện được: “những dấu chân người lớn nằm trên đất”. Em thắc mắc: “Hai ngày nay đâu có đoàn khách tham quan nào?”. Rồi “em lần theo dấu chân và phát hiện hơn chục cây đã bị chặt thành từng khúc dài. Gần đó có tiếng xì xào bàn bạc về cách thuyên chuyển các số gỗ đã chặt lên xe vào buổi tối”.

Câu 2. Kể những việc làm của bạn nhỏ cho thấy:

a. Bạn là người thông minh

b. Bạn là người dũng cảm

 

a) Bạn  là người thông minh:

   Thấy có dấu chân lạ liền đặt câu hỏi thắc mắc, nghi vấn, lần theo dâu chân để tự giải đáp nghi vấn. Khi phát hiện ra bọn trộm gỗ thì bí mật chạy tắt đườn gọi điện thoại báo cho công an.

 b) Bạn là người dũng cảm

   - Sẵn sàng phối hợp với các chú công an để bắt bọn trộm, buộc dây chắn ngang đường để chặn xe.

Câu 3. Trao đổi với bạn cùng lớp để làm rõ những ý sau:

a. Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ?

b. Em học tập được ở bạn nhỏ điều gì?

   a) Bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gõ là xuất phát từ tình yêu dối với rừng, sợ rừng bị tàn phá, thể hiện ý thức bảo vệ tài sản chung.

  b) Em học tệp được bạn nhỏ rất nhiều điều:

     + Ý thức trách nhiệm, bảo vệ rừng, xem đây là một nhiệm vụ của tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ cá nhân đến tổ chức.

    + Bình tĩnh khi xử lí tình huống.

    + Gan dạ, dũng cảm, kiên quyết, mưu trí, sáng tạo khi dấu tranh chống lại bọn tội phạm, bảo vệ tài sản chung.