Đăng ký

Tập đọc: Người công dân số Một( tiếp theo)- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Anh Lê, anh Thành đều là những thanh niên yêu nước, nhưng giữa họ có gì khác nhau ?

   - Đều là nhừng thanh niên yêu nước nhưng giữa họ có những điểm khác nhau:

      + Anh Lê thì có tâm lí tự ti, cam chịu cảnh sống nô lệ, cảm thấy mình yếu đuối, nhỏ bé, cho rằng mình không đủ sức đánh lại bọn xâm lược.

     + Anh Thành thì không cam chịu sống nô lệ, không cho mình là nhỏ bé, yếu đuôi ngược lại anh luôn tin tưởng ở mình, ở ý chí, nghị lực và trí tuệ của bản thân, quyết tâm đi ra ngoài tìm con đường cứu nước, cứu dân

Câu 2. Quyết tâm của anh Thành đi tìm đường cứu nước được thể hiện qua những lời nói, cử chỉ nào ?

  - Quyết tâm cua anh Thành đi tìm đường cứu nước, cứu dân thể hiện qua nhừng lời nói và cử chỉ sau:

  - Lời nói:

     + Để giành lại non sông, chỉ có hùng tâm tráng khí chưa đủ, phải có trí, có lực... Tôi muốn sang nước họ, xem cách làm ăn của họ, học cái trí khôn của họ đế về cứu dân mình.

    + Làm thân nô lệ mà muốn xóa bỏ kiếp nô lệ thì sẽ thành công dân, còn yên phận nô lệ thì mãi mãi là đầy tớ cho người ta... Đi ngay có được không anh?

   + Sẽ có một ngọn đèn khác anh ạ?

   - Cử chỉ: Xòe hai bàn tay ra: “Tiền đây chứ đâu?”

Câu 3. "Người công dân số Một" trong đoạn kịch là ai ? Vì sao có thể gọi như vậy ?

   Người công dân số 1 trong đoạn kịch là anh Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thế gọi anh Thành - Nguyễn Tất Thành là “Người công dân số 1” vì anh là người đầu tiên ý thức về công dân của một nước Việt Nam độc lập và chính anh là người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân, lãnh đạo nhân dân ta đứng lên giành độc lập cho dân tộc mình, đất nước mình.