Đăng ký

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến - Soạn tiếng việt 5

Câu 1: Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên về điều gì? 

   Khách nước ngoài ngạc nhiên khi biết rằng từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỉ, tính từ khoa thi 1075 đến khoa thi cuối cùng vào năm 1919, các triều vua Việt Nam đã to chức Q được 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ.

Câu 2: Hãy đọc và phân tích bảng số liệu thống kê theo các mục sau:

   a) Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất?

   b) Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất?

 a) Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất: Triều Lê - 104 khoa thi

 b) Triều đại có nhiều tiến sĩ nhất: Triều Lê - 1780 tiến sĩ.

Câu 3. Bài văn giúp em hiểu điều gì về truyền thống văn hóa Việt Nam?

   Bài văn cho em thấy được: Đất nước Việt Nam là một dất nước có một nền văn hiến lâu đời. Đất nước ấy rất coi trọng sự học.  Chúng ta tự hào về truyền thống ấy.