Đăng ký

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nhân vật tôi và nhân vật Anh trong bài thơ là ai ?

   Nhân vật “tôi” là tác giả - nhà thơ Đỗ Trung Lai. Nhân vật  “Anh'' phi công vũ trụ Pô-pốp. Chữ “Anh” viết hoa là thể hiện sự trân trọng của tác giẩ đối với người phi công vũ trụ Pô-pốp hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng Liên Xô. 

Câu 2: Cảm giác thích thú của vị khách về phòng tranh được bộc lộ qua những chi tiết nào?

  Cảm giác thích thú của vị khách về phòng tranh đươc bộc lộ qua những chi tiết:

   - Qua lời mời xem tranh rất nhiệt tình: “anh hãy nhìn xem, anh hãy nhìn xem” (điệp lại đến hai lần).

   - Qua những từ ngừ biểu lộ thái độ ngạc nhiên, vui sướng: “Có ở đâu đầu tôi to đến thế? Và thế này thì “ghê gớm” thật: Trong đôi mắt chiếm nửa già khuôn mặt - Các em tô lên một nửa số sao trời.

Câu 3.  Tranh vẽ của các bạn nhỏ có gì ngộ nghĩnh ?  

   Tranh vẽ của các bạn nhỏ có rất nhiều điều thú vị và ngộ nghĩnh: Đầu của nhà phi công vũ trụ Pô-pốp rất to. “Đôi mắt tôi chiếm nửa già khuôn mặt - Các em tô lên một nửa số sao trời”,“Ngựa xanh nằm trên cỏ, ngựa hồng phi trong lửa”, “Mọi người đều quàng  khăn đỏ”, “Các anh hùng là những đứa - trẻ- lớn - hơn”.

Câu 4.  Em hiểu ba dòng thơ cuối như thế nào ?

   (Có thể hiểu như sau) Nếu cuộc sống vắng bóng trẻ em thi cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Bới không có trẻ em thì sẽ không có thế giới ở ngày mai.