Đăng ký

Tập đọc: Mùa thảo quả- soạn tiếng việt 5

Câu 1: Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào?

    Thảo quả báo hiệu vào mua bằng mùi thơm đặc biệt lan xa, thấm vào vạn vật: gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, con người thơm.

Câu 2: Cách dùng từ, đặt câu ở đoạn dầu có gì đáng chú ý?

    Từ hương và từ thơm được lặp lại nhiều lần biểu hiện thảo quả có một mùi hương thật đặc biệt và rất quý, Chính mùi hương này mà thảo quả được dùng làm hương liệu chế dầu thơm, nước hoa, làm thuốc, làm men rượu, làm gia vị. Khi nói đến hương thơm, tác giả dã sử dụng một loạt câu đơn ngắn gọn nhằm khẳng định những giá trị dặc biệt của cây thảo quả.

Câu 3: Tìm những chi tiết cho thấy thảo quả phát triển rất nhanh.

   Đó là những chi tiết:

   Qua một năm, cây đã lớn cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới, sinh sôi mạnh mẽ. Ihoáng cối, thảo quả sầm uất từng khóm râm, vươn ngọn, xòe lá, lấn hết không gian.

Câu 4: Hoa thảo quả nảy ra đâu?

   Hoa thảo quả nảy ra ở dưới gốc cây.

Câu 5: Khi thảo quả chín, rừng có những nét đẹp gì?

    Khi thảo quả chín, rừng có một vẻ đẹp kì lạ, hấp dẫn. Thảo quả tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, ngây ngất đồng thời làm cho cánh ráng như rực hồng lên bởi màu đỏ chót như chứa lửa, chứa nắng của ihảo quả. Rừng đẹp như một hức tranh lộng lẫy, hấp dẫn, vui mắt.