Đăng ký

Tập đọc: Lớp học trên đường- soạn tiếng việt 5

Câu 1: Rê-mi học chữ trong hoàn cảnh như thế nào?

    Rê-mi học chữ trong hoàn cảnh lúc cả hai thầy trò đang trên đường đi hát rong kiếm sống.

Câu 2: Lớp học của Rê-mi có gì ngộ nghĩnh?

   Lớp học của Rê-mi rất đặc biệt khác với tất cả mọi lớp học mà ta thường thấy. Nó rất ngộ nghĩnh có hai học trò: Rê-mi và chú chó Ca-pi. Sách là những miếng gỗ mỏng khắc chữ dược cắt từ mảnh gỗ nhặt được trên đường. Lớp học chính là khoảng không Ì$Ị và các đoạn đường mà hai thầy trò đang đi kiếm sống.

Câu 3: Tìm những chi tiết cho thấy Rê-mi là một cậu bé rất hiếu học.

   Đó là những chi tiết:

     - Lúc nào trong túi của Rê-mi cũng đầy những miếng gỗ dẹp dùng để viết  (khắc) chữ.  

   - Chẳng bao lâu Rê-mi đã thuộc tất cả các chữ cái.

   - Bị thầy chê “Ca-pi sẽ biết đọc trước Rê-mi”, từ dó Rê-mi không dám sao nhãng một phút nào nên một thời gian ngắn, cậu dã đọc được.

   - Khi thầy hỏi có thích học hát không? Rê-mi trả lời: “Đấy là điều con thích nhất...”

Câu 4: Qua câu chuyện này, em có suy nghĩ gì về quyền học tập của trẻ em?

    Quạ câu chuyện này, em nghĩ quyền dược học tập của trẻ em mà luật quy định là một niềm hạnh phúc lớn lao mà nhân loại dành cho trẻ em. Trẻ em được học hành chu đáo sẽ là điều kiện phát triển cuộc sống trong tương lai của nhân loại lên một tầng cao mới. Bởi trẻ em chính là chủ nhân tương lai của đất nước, của thế giới.