Đăng ký

Tập đọc: Lập làng giữ biển- soạn tiếng việt 5

Câu 1: Bố và ông của Nhụ bàn với nhau việc gì?

   Bố và ông của Nhụ bàn với nhạu việc họp làng để đưa một bộ phận dân làng ra đảo lập làng mới.

Câu 2: Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?,

    Việc lập làng mới ngoài đảo đem lại nhiều cái lợi cho cuộc sông những người dân chài. Bởi đảo có đất rộng, bãi dài, cây xanh, nước ngọt, ngư trường gần đáp ứng được mong ước bấy lâu của những người dân chài là có đất rộng để phơi được một vàng lưới, buộc được một con thuyền.

Câu 3: Tìm những chi tiết cho thấy ông của Nhụ suy nghĩ rất kĩ và cuối cùng đã đồng tình với kế hoạch lập làng giữ biển của bố Nhụ.

 Đó là những chi tiết:

- Ổng bước ra võng, ngồi xuống võng, vặn mình, hai má phập phồng như người súc miệng khan. Ông đã hiểu những ý tưởng hình thành trong suy tính của con trai ông quan trọng nhường nào.

Câu 4.  Nhụ nghĩ về kế hoạch của bố như thế nào ?

   Nhụ nghĩ về kế hoạch cúa bố là: Nhụ với bố sẽ ra đảo trước, sau đó cả nhà sẽ đi, Một làng mới sẽ hình thành. Đó là làng Bạch Đăng Giang đảo Mòm Cá Sấu đang bồng bênh đâu đó ở mãi phía chân trời... hiện lên đầu Nhụ. Và Nhụ tin kế hoạch của bố sẽ thực hiện thành công